Werkvelden

Thuiszorg

Steeds meer mensen hebben thuiszorg nodig en steeds minder mensen zijn bereid gevonden die thuiszorg kunnen leveren. Met de alsmaar toenemende vergrijzing door betere behandelingen en technieken, de verschuivende zorgvraag van acute naar chronische ziekten, de grote personeelstekorten in de zorg en de toenemende mate van extramuralisering, zijn de uitdagingen voor de thuiszorg enorm. Het zijn uitdagingen die duurzame oplossingen verlangen en vooral nu. Oplossingen op het gebied van de kwaliteit van zorg door prachtige voorbeelden van innovaties. Integraties tussen organisaties om kennis en expertise te bundelen en financiële schaalvoordelen te bewerkstelligen. Initiatieven ter bevordering van de zelfredzaamheid van de cliënt door vormen van technologie. En het verbeteren van de kwaliteit én werkgeluk door professionals mee te laten denken in hun eigen vak. Kortom, genoeg te doen binnen de thuiszorg, maar waar te beginnen….? Lees onderstaand onze cases.