Werkvelden

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Steeds meer ouderen blijven (langer) thuis wonen. Dit heeft niet enkel invloed op de thuiszorg, maar ook op de intramurale tak van de ouderenzorg: de verpleeg- en verzorgingshuizen. Door deze verschuiving zien deze organisaties met name cliënten met complexere zorgvragen voor vaak kortere perioden (terminale fasen). Bovendien zorgt de vergrijzing nog steeds voor een groeiende toestroom van cliënten en de daarbij horende wachtlijsten. Dit is van invloed op vele aspecten van deze organisaties: hoe ga je om met de snelle doorlooptijden en wachttijden? Hoe richt je zorgprocessen optimaal in? Hoe organiseer je de juiste capaciteit op de juiste plek? Hoe inspireer en motiveer je je professionals? En hoe behoud je – ondanks de complexe zorgvragen – de focus op het welzijn van de cliënt? Vragen waarmee de intramurale zorgorganisaties elke dag te maken krijgen en waar wij graag bij meedenken.