Werkvelden

Wmo

De uitdagingen binnen het sociaal domein zijn groot, zo ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Gemeenten kampen met tekorten voor Beschermd Wonen, begeleiding en Huishoudelijke Verzorging. Met de decentralisatie van de Wmo in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een complexe doelgroep.
De doelgroep van inwoners die gebruik maken van voorzieningen in Beschermd Wonen is kwetsbaar.

Er zijn veel complexe vraagstukken, zeker met de toekomstige doordecentralisatie van Beschermd Wonen in 2021.

 

Daarnaast zijn gemeenten – in lijn met de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur)  – verplicht om reële kostprijzen te betalen en transparant te presenteren. Een goede ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig, mede door de verschillende wijzen van inkoop en financieren die gemeenten hanteren.

Vanaf 2007 is Key Groep betrokken bij vele managementvraagstukken en zijn we diep gespecialiseerd in het Wmo domein.