Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Data zorgen voor betere zorguitkomsten: dit zijn de kansen

Blog/Artikel

Waarde van data

Steeds meer zorgorganisaties zien in dat hun data waarde bevat: ze analyseren hun uitkomsten van zorg om te checken of ze met de juiste inzet sturen op de optimale zorguitkomsten. Veel data worden vastgelegd in EPD’s (Elektronisch Patiënten Dossier) en ECD’s (Elektronisch Cliënten Dossier), die worden gebruikt om klinische informatie vast te leggen, inclusief door patiënten zelf gerapporteerde zorguitkomsten. Al die data zijn enorm waardevol om zorg te verbeteren én om te checken of de ingezette verbetering inderdaad betere uitkomsten geeft. Bovendien zijn er steeds meer mogelijkheden de uitkomsten van zorg te vergelijken met andere zorgaanbieders. Hiermee ontstaat inzicht en drive om te verbeteren.

 

Specialistische kennis

Ook in logistieke stromen, op facilitair en financieel gebied: overal zijn datastromen in allerlei applicaties die heel veel informatie genereren die weer inzichten bieden. Om die stroom aan data niet alleen te verzamelen, maar ook te kunnen schikken, interpreteren en vertalen naar waardevolle inzichten voor zorgorganisaties is veel en specialistisch werk. Data Consultant Jelle: “Onze kennis van de zorg en expertise op het gebied van data is een mooie combinatie. Data consultancy is inmiddels een belangrijk onderdeel van ons werk. Zelf maak ik in mijn opdrachten de vertaalslag van zorgvraagstukken naar data en vice versa.”

 

Jelle van Berkel –
Data Consultant Key Groep

“Data consultancy is inmiddels een belangrijk onderdeel van ons werk. Zelf maak ik in mijn opdrachten de vertaalslag van zorgvraagstukken naar data en vice versa.”

 

 

Kansen in data: procesverbetering

Want welke kansen bieden data voor de zorg? Denk om te beginnen aan procesverbetering. Data Scientist Jop Beuger: “Procesverbetering is een van de meest in het oog springende kansen die data bieden. De datawetenschappers van Post.nl hebben bijvoorbeeld aan de hand van data de meest efficiënte routes voor postbezorgers ontwikkeld. Zo werkt het in de zorg ook: vergelijkbare patiënten doorlopen in een ziekenhuis een bepaald zorgpad. Aan de hand van de data- en zorguitkomsten kun je dat zorgpad efficiënter inrichten. Of een inspirerend voorbeeld: er is een soort ChatGPT gemaakt voor huisartsen, die in tien vragen een redelijke diagnose stelt en hiermee de huisarts ondersteunt. Ook dat is gebaseerd op data.” Jop ziet nog ontwikkeling genoeg: “Vaak zijn de data er wel, maar ontbreekt het begrijpend inzicht of kennis om de juiste informatie uit de data te halen.”

 

Jop Beuger – Data Scientist Key Groep

“Vaak zijn de data er wel, maar ontbreekt het begrijpend inzicht of kennis om de juiste informatie uit de data te halen. ”

 

 

 

Kansen in data: uitkomsten vergelijken

Data worden ook ingezet als onderdeel van shared decision making. Karel Piethaan: “Dan sta je er als jonge huisarts met drie jaar ervaring niet alleen voor. Hoe mooi zou het zijn als je de ervaring van tienduizend huisartsen kunt bundelen en dat kunt gebruiken? Dat is de kracht van data. En uitkomsten worden vergeleken: zo kun je nu al redelijkerwijs bepalen welke behandeling in welk ziekenhuis de beste uitkomsten geeft. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want iedere patiënt is uniek en dat maakt vergelijking niet makkelijk. Er zijn al een paar ziekenhuisgroepen mee bezig. Maar er zijn ook veel kleine toepassingen om bedrijfsprocessen te versnellen, puur door inzicht te krijgen hoe die processen lopen.” Karel ziet dat veel organisaties data wel inzetten op het gebied van bedrijfsvoering, maar nog niet zozeer op het niveau van het zorgproces in hun instelling. “En dat is waar wij juist kansen zien. Het is belangrijk dat patienten en zorgverleners dezelfde taal spreken, samen beslissen over de juiste behandeling en zicht op de uitkomsten van zorg. Door deze vast te leggen kun je met elkaar blijven leren en steeds proberen zorguitkomsten te verbeteren.

 

Karel Piethaan – Management Consultant & Partner Key Groep

“Wij helpen je graag ontdekken hoe data jouw organisatie kan helpen om zorguitkomstente verbeteren.”

 

 

 

Kansen in data: delen is weten

Een en ander vraagt natuurlijk ook de bereidheid en inzet van zorgorganisaties zelf. Ook om data te delen. Immers: hoe meer data worden gedeeld en gecombineerd, hoe sterker de analyse en uitkomsten. En hoe meer impact je samen kunt maken op betere zorguitkomsten op basis van die data. Data Consultant Jelle van Berkel: “Zeker in de zorg is privacy en daarmee het delen van data natuurlijk een punt van aandacht. Maar er zijn ook openbare databestanden met geanonimiseerde data: ze zijn niet te herleiden naar een specifieke patiënt.”

 

Verbeterpunten

Het delen van data is belangrijk, maar ook voor de data zélf valt er nog veel te verbeteren. Jop Beuger: “Ik zie in datasets vaak nog veel fouten. Data rondom behandeling en uitkomsten worden vaak nog ingevuld en aangeleverd door mensen. Verschillende interpretaties van wat moet worden geregistreerd leidt tot fouten in datasets. Maar er is eindeloos veel data al beschikbaar, in de zorg wordt veel geregistreerd. De wet- en regelgeving in Nederland is zo sterk, dat het een snelle ontwikkeling soms in de weg lijkt te staan. De mogelijkheden zijn enorm, maar het moet stapje voor stapje. Anders gaat het voor heel veel mensen te snel en de wetgeving is ook nog niet zo ver.” In de topsport, waar Jop’s werkachtergrond ligt, is het monitoren van uitkomsten al veel meer gemeengoed en dat toont zich: daar wordt een atleet aan de hand van data op de juiste manier voorbereid voor een wedstrijd, met het passende trainingsschema, aangepaste voeding en begeleiding. Jop: “Als je data op de juiste manier vastlegt, heeft dat een grote voorspellende waarde. Voor veel mensen klinkt dat eng, maar bijvoorbeeld voor de werking van medicijnen heeft dat een grote meerwaarde. In de sport geven atleten toestemming voor het bijhouden en analyseren van gegevens, in de zorg is dat meer beschermd door wetgeving. Maar het voorbeeld van de sport toont de mogelijkheden die er zijn met data.”