Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

De Key Cultuur

Blog/Artikel

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Een gezegde dat wij bij Key Groep maar al te graag omarmen. Uit onze missie ‘Take the lead and change the world of health’ spreekt hoe wij onze bijdrage willen leveren aan de ‘wereld van zorg’: een waardevolle bijdrage leveren aan organisaties zodat zij hun cliënt, patiënt of burger optimaal kunnen faciliteren in zorg en welzijn. Maar laten we eerst naar onszelf kijken voordat we aan de slag gaan met onze impact in de branche: hoe werken wij bij Key Groep? Senior consultant Wendy Borst en HR-specialist Noémie Sluis nemen je mee in de cultuur, groei en het teamgevoel bij Key Groep.

Over cultuur gesproken

Het belang van een sterke bedrijfscultuur is groot. En daarom is  het belangrijk om goed na te denken over de gewenste cultuur. “En dat hebben we gedaan”, vertelt Wendy. “Belangrijk in onze bedrijfscultuur is allereerst om de intrinsieke motivatie van medewerkers te bevorderen. Dat bereik je door mensen dingen te laten doen waar ze enthousiast van worden, en dat we dat vanuit de organisatie faciliteren o.a. met talent gedreven werken. Natuurlijk heeft dat grenzen, maar er is wel een cultuur ontstaan waar iedereen zich met hun eigen authenticiteit én talent welkom voelt en dat gevoel wordt ook weer overgedragen op mensen die nieuw binnenkomen. Dat is een doorgaand proces. Verder is alles bespreekbaar en ja, dat is echt zo. We hebben echt een lerende organisatie waarin iedereen open staat voor feedback. Een derde punt van belang is openheid en gelijkwaardigheid. Ik heb als senior consultant misschien iets meer ervaring, maar dat wil niet zeggen dat mijn idee ook altijd beter is dan dat van een junior medewerker. Vragen zijn altijd goed én nieuwe, frisse ideeën zijn altijd welkom.”

Jongeren zoeken vaak naar een baan waar ze zich kunnen ontplooien en tegelijkertijd een goede werkprivébalans kunnen creëren. Veel organisaties worstelen daardoor met het vasthouden van jonge werknemers. “Maar wie vertrouwen en flexibiliteit kan bieden, doet het volgens mij goed. Jongeren willen geen baan van 9 tot 5 en zoeken naar flexibiliteit in werkplek en werktijd. Er is veel mogelijk om daarbij aan te sluiten, maar veel organisaties zien dat nog anders”, vertelt Noémie.

Talent gedreven werken

Begin 2023 zijn we bij Key Groep gestart met het faciliteren van het talent gedreven werken en Talent ON helpt ons hierbij. Het afgelopen jaar hebben we dat gedaan met het doel: iedereen bij Key Groep vindt zijn/haar eigen route naar ‘ondernemend’. Key Groep wil graag haar groeistrategie realiseren en doet dat via de route van het ondernemend worden. Talent ON begeleidt ons om onze groeiambitie waar te maken door met elke collega, vanuit intrinsieke motivatie én talent, een persoonlijk groeipad te maken. In het persoonlijke groeipad zet elke medewerker dit jaar stappen om ondernemender te worden. “Talent gedreven werken typeert de cultuur binnen Key Groep. We zetten in op ieders talent én er vindt betrokken en persoonlijke begeleiding plaats. Talent gedreven werken helpt ons in het teamgevoel en de groei die we willen realiseren”, aldus Wendy Borst.

Teamgevoel

We doen het samen en we laten niemand achter: dat is écht ons  teamgevoel en dat is sterk. Noémie: “Ik kwam op 1 april in dienst, maar voor die datum was ik hier al drie keer geweest voor een uitje of een borrel. Ik hoorde er al bij voordat ik hier werkte. Als je zoiets kunt creëren voor nieuwe medewerkers, is dat natuurlijk super.” Wendy: “We werken ook in teams op onze opdrachten en streven er altijd naar om optimaal aan te sluiten bij de opdracht en de behoefte van de klant. Altijd een meer senior collega samen met een meer junior/medior collega. Op deze manier kunnen we mensen inzetten op een plek waar ze goed tot hun recht komen én in een team waar ieders talent optimaal tot zijn recht komt. ”

Groei

Is het lastig om in tijden van groei de bedrijfscultuur zuiver te houden? Of is het anders: door de vastgestelde manier van werken is de bedrijfscultuur juist geborgd? Dat zijn boeiende vragen. “Een afstudeer stagiair heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd hoe we onze cultuur in tijden van groei kunnen behouden. Onze huidige cultuur is flink bestudeerd en we hebben een advies mogen ontvangen hoe we deze gewenste cultuur kunnen behouden.’’ Zelf heeft Wendy een leergang Corporate Antropologie afgerond, waar ook het behouden van je bedrijfscultuur in tijden van groei of verandering aan de orde komt. “Groei geeft vraagstukken die we willen adresseren en oplossen om ook straks de gewenste bedrijfscultuur te behouden.’’

Meer weten over Key Groep en hoe wij werken? Lees ons verhaal of neem contact op met Wendy Borst of Noémie Sluis.