Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Hoe e-health de zorg toekomstbestendig maakt

Blog/Artikel

We praten al jaren over e-health, maar tegelijkertijd lijkt een grootschalige implementatie maar moeilijk van de grond te komen. Toch komen er steeds meer e-health toepassingen in de zorg en dat is ook nodig om de zorg klaar te maken voor de toekomst. Onze consultant Nicole van Noordenne is in het onderwerp gespecialiseerd. In deze blog vertelt zij meer over e-health en de zorg van de toekomst.

“E-health is een breed begrip. Mijn definitie: digitale technologie die de patiënt en zorgorganisaties kan ondersteunen en helpt verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van internet, mobiele apps of draagbare apparaten voor de patiënt”, vertelt Nicole van Noordenne. Om de term e-health verder te verduidelijken, bekijkt Nicole drie onderwerpen waar e-health de zorg duidelijk verder helpt.

  1. “Voor de patiënt is preventie en zelfmanagement belangrijk. Dit kan met behulp van e-health toepassingen gerealiseerd worden. Zo krijgt een patiënt meer inzicht in de eigen gezondheid. Vaak missen mensen dat, maar met behulp van e-health krijgen ze een veel beter idee van hun hartslag, gewicht, saturatie, bewegings- en slaappatroon: dat kunnen ze allemaal zelf meten. Voor sommige metingen is een e-health toepassing/apparaat nodig, maar veel metingsapparatuur hebben mensen al standaard in huis. De metingen helpt niet alleen de patiënt met het creëren van inzicht, maar dit gaat verder. Op bijvoorbeeld de afdeling cardiologie van ziekenhuizen kunnen patiënten via e-health beter gemonitord worden. Als een patiënt ineens afwijkende waarden heeft, kan een assistente sneller ingrijpen. Zo kunnen escalaties voorkomen worden.”
  2. Verbeterde toegankelijkheid. “Telemonitoring of zorg op afstand. Je kunt tegenwoordig heel goed een consult met een arts of andere zorgverlener op afstand houden. Denk aan het gebruik van Teams. Een patiënt hoeft zelf niet meer naar de praktijk of instelling toe, dat kan gewoon online. Zeker voor oudere mensen, of mensen die ernstig ziek zijn is dat een prachtige oplossing. Hierbij dient de patiënt wel digitaal waardig te zijn.”
  3. Efficiency. “Door e-health wordt efficiënter gewerkt, de informatie tussen zorgverleners of organisaties kan makkelijker uitgewisseld worden en de zorg kan sneller en nauwkeuriger worden verleend. Hiermee vermindert de belasting van de zorgverlener.”

Personeelstekort en kosten

Met de huidige (en verwachte blijvende) krapte op de arbeidsmarkt, is het goed om het effect van e-health op het personeelstekort in de zorg te onderstrepen. “Denk aan het verkorten van de wachtlijsten door het doen van teleconsulten. En door preventief gezondheidsmonitoring te stimuleren en/of door middel van teleconsulten vroegtijdig symptomen te ontdekken en hierbij te adviseren, kunnen ziekenhuisbezoeken mogelijk voorkomen worden. Dat heeft ook effect op de kosten natuurlijk. Op die manier wordt de hele zorg dankzij e-health beter”, vertelt Nicole. “Je kunt beter onderscheid maken tussen patiënten die écht in het ziekenhuis moeten zijn en patiënten die ook prima op afstand gemonitord kunnen worden. De juiste zorg op de juiste plek.”

Klinkt makkelijk?

Haken en ogen zijn er altijd, maar ze kunnen opgelost worden. Elke verandering brengt onzekerheid met zich mee en roept misschien wel vragen op, zoals: is het inzetten van e-health geen bedreiging voor de werkgelegenheid? Blijft dat belangrijke persoonlijke contact met de patiënt wel gewaarborgd? Hoe gaan we het betalen? Is het wel bewezen dat e-health echt werkt? “Het zijn logische vragen”, aldus Nicole. “E-health toepassingen gaan het werk zeker niet vervangen, het is wel ondersteunend aan het werk. Het doel is om het werk makkelijker te maken en te zorgen voor tijdsbesparing, zodat er juist ruimte is voor extra aandacht en een praatje met de patiënt. Kijken vanuit een andere invalshoek. E-health kan juist een deel van de werkdruk wegnemen en dat is voor zorgmedewerkers alleen maar fijn.” En dan is er nog de vraag over de kosten. Er zijn in de regel veel opstart- en ontwikkelingskosten. Nicole: “Veel zorgverzekeraars staan open voor het vergoeden van e-health toepassingen en er zijn verschillende subsidiepotjes. Ook in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt e-health meermaals genoemd als belangrijke factor in de zorg van de toekomst.”

Noodzakelijk?

De zorg handhaven met de huidige koers is niet haalbaar. Een stijgende zorgvraag en een afnemend aantal zorgverleners: we weten allemaal dat er iets dient te veranderen in het huidige zorglandschap. E-health kan daar een essentiële bijdrage aan leveren. Bij Key Groep staan we open voor en stimuleren we de toepassing van e-health in de zorg. Tijdens een kopje koffie sparren we als Key Groep graag verder over wat we voor jouw organisatie op dit vlak kunnen betekenen. Neem gerust contact op met Nicole van Noordenne!