Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Hoe we de Jeugdhulp fundamenteel kunnen veranderen

Blog/Artikel

De Jeugdhulp vraagt om een grote transitie. Veel gemeenten zullen dat onderkennen. Maar hoe doe je dat goed? Waar moet je naar toe en hoe kom je daar? De Rijksoverheid en betrokken partijen hebben het initiatief genomen met de Hervormingsagenda Jeugd. Een belangrijk onderwerp in deze Hervormingsagenda is de ontwikkeling van Stevige lokale teams. Key Groep focust op deze stevige lokale teams voor uitvoering van de Jeugdhulp. Want dat het anders moet, is wel duidelijk. Maaike Overdam en Niels de Vette leggen de visie uit.

In zo’n beetje alle Nederlandse gemeenten kan de Jeugdhulp momenteel niet op een goede manier georganiseerd worden. Dat is een stevige uitspraak, maar tel maar na: er zijn wachtlijsten, gemeenten hebben te weinig financiële kaders om invulling te geven aan hun taak, er wordt onvoldoende samengewerkt tussen gemeenten in regionaal verband en gemeenten en partners in de (jeugd)hulpverlening weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Met andere woorden: de randvoorwaarden om de inhoud goed in te vullen zijn niet goed geregeld. En dit is al zo sinds 2015. Maar ook voor 2015 waren er problemen, de decentralisatie in 2015 was tenslotte óók bedoeld om de jeugdzorg te verbeteren.

We zetten in op stevige lokale teams

Vanuit de Rijksoverheid is het initiatief gekomen om te starten met een Hervormingsagenda Jeugd, die op een aantal punten aangeeft waar het stelsel anders ingericht zou moeten worden en wie daarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn. Als deze hervormingen worden uitgevoerd, zou de Jeugdhulp er beter uit moeten gaan zien: dat is het uitgangspunt. Maar met nieuwe wetgeving wordt niet de kern van de zaak aangepakt. Het is symptoombestrijding en de zorg wordt alleen maar ingewikkelder. Niels: “Als je inhoudelijke veranderingen wilt, moet je jeugdhulp fundamenteel anders aanvliegen. Key Groep focust op stevige lokale teams voor uitvoering van de Jeugdhulp. Met stevige lokale teams kunnen we kijken naar een gezin als geheel om ervoor te zorgen dat betrokken partijen rondom zo’n gezin beter worden georganiseerd, zodat een gezin er werkelijk iets aan heeft.”

Hoe werkt zo’n team?

Maaike: “In dit stadium kijken we welke kennis en expertise je in zo’n team wilt hebben. Belangrijk is het verwijderen van schotten tussen verschillende partijen zodat er veel meer een samenspel ontstaat. Essentieel is de zorg concentreren rondom een gezin en met wortels in de wijk en buurt. Veel meer geënt in de sociale basis van een gezin en vanuit daar kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn.” Maaike werkt momenteel namens Key Groep bij de gemeente Zoetermeer als projectleider van het project ‘Herijking Toegang’ om zo stevige lokale teams te vormen.

Schakel ons in!

Maaike: “Ik probeer het concreet te maken door de gemeente uit te dagen praktische ervaringen op te doen. Dan kunnen we zien wat wel en wat niet werkt. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar een team klaarstaat om inderdaad concreet aan de slag te gaan.” Niels: “Je ziet dat veel gemeenten momenteel met deze materie worstelen. Key Groep kan de praktische vertaling overzien. Zo wordt het stapje voor stapje duidelijker wat dit voor alle partijen betekent. Maar er is nu eigenlijk nog geen gemeente die hier een concrete invulling aan heeft gegeven. Vanuit Key Groep kunnen we ervoor zorgen om het speelveld goed te overzien en de impact van de verschillende partijen in te schatten. Gemeenten kunnen ons daarvoor dus prima inschakelen.”

Resumé

Dus: hoe kunnen we de hulp voor kinderen en gezinnen op een collectieve, integrale manier vormgeven en welke partijen heb je daarbij nodig? “Dat is waar het om gaat”, vertelt Niels. “Nu zijn er zoveel partijen en belangen dat het heel complex is. Zelfs de Hervormingsagenda Jeugd is in zekere zin een compromis, maar je moet ergens beginnen. Het is een kans om zaken te verbeteren. Laten we die kans grijpen.”

Meer weten?

We sparren graag over dit onderwerp! Neem dus gerust contact met ons op voor meer informatie of om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. We zitten er klaar voor.