Spring naar content
Expertise

Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om aan het onderwijs mee te kunnen doen. De gedeelde verantwoordelijkheid om dit te organiseren ligt bij het onderwijs, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.  

Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Door vanuit een breed en gezamenlijk perspectief te kijken creëer je de best passende oplossing voor een kind. In de werkelijkheid zien we dat “schotten” helaas nog vaak belemmerend werken in de samenwerking. De verschillende organisaties werken ieder vanuit een eigen systeem. Key groep helpt gemeenten en alle betrokken partijen bij het beter en slimmer organiseren van integrale hulp en ondersteuning voor kinderen.  
 

Versterken van de aansluiting
Key Groep begeleidt gemeenten en het onderwijs bij het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk vormgeven van een visie op de verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang. Wat willen de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen gezamenlijk bereiken en hoe willen ze hier komen?  

Onderwijszorgarrangement
Een praktisch voorbeeld van integrale ondersteuning is een onderwijszorgarrangement. Een complex vraagstuk, mede door de wettelijke kaders. De complexiteit zit in een aantal elementen: 

  • Juridisch (hoe verhoudt Wet passend onderwijs zich tot de Jeugdwet?); 
  • Financieel (hoe worden de kosten tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten verdeeld?); 
  • Organisatorisch (wat is een passende ‘governance’?).  

De grootste uitdaging is inhoudelijk: hoe zorgen we ervoor dat kinderen passende, tijdige en kwalitatief goede ondersteuning op school ontvangen? Key Groep heeft ervaring bij het opzetten van soortgelijke arrangementen en dit delen we dan ook graag.