Spring naar content
Expertise

Onderwijs Jeugdhulp

Veel gemeenten zijn – in samenwerking met het onderwijs – gestart met het beter en slimmer organiseren van jeugdhulp in het (speciaal) onderwijs. Samen zijn ze verantwoordelijk om in de juiste ondersteuning te voorzien voor leerlingen die – tijdelijk – extra ondersteuning nodig hebben om aan het onderwijs mee te kunnen doen. Betere, integrale hulp is het doel, naast het feit dat de kosten omlaag moeten. Een complex vraagstuk, mede door de wettelijke kaders.

De complexiteit zit in een aantal elementen; juridisch (hoe verhoudt Wet passend onderwijs zich tot de Jeugdwet?), financieel (hoe verdelen we de kosten tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten?) als organisatorisch (wat is een passende ‘governance’?). Maar bovenal inhoudelijk. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen passende, tijdige en kwalitatief goede ondersteuning op school ontvangen?

Wij begeleiden gemeenten, samenwerkingsverbanden en onderwijs bij het vormgeven van een passende én praktische samenwerking.