Spring naar content
Technische overheveling Maatschappelijke Opvang Gemeente Hoorn

Technische overheveling Maatschappelijke Opvang Gemeente Hoorn

Data Consultancy

Een succesvolle overheveling van de processen én bijbehorende data voor maatschappelijke opvang in de regio West-Friesland.

De zeven gemeenten in de Regio West-Friesland hebben de handen ineengeslagen om zich in te zetten voor kwetsbare inwoners. Zo bieden ze samen o.a. Beschermd wonen voor inwoners die niet (helemaal) zelfstandig kunnen wonen en Maatschappelijke opvang(MO) voor dak- en thuislozen. Vanwege de doordecentralisatie van Beschermd Wonen(BW), was de wens om de Maatschappelijke opvang – die werd uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden (GGD HN) – over te hevelen naar de Gemeente Hoorn. Het beoogde resultaat was om beide taken, Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, vanuit de gemeente Hoorn uit te laten voeren door één Regionaal Toegangsteam voor heel West-Friesland.

Om de technische overgang van Maatschappelijke opvang naar de gemeente goed te laten verlopen heeft Key Groep de Gemeente Hoorn en haar partners in dit proces begeleid.  We zijn deze opdracht gestart met het uittekenen van één werkproces waarin zowel de Maatschappelijke opvang als de Beschermd wonen taken zijn opgenomen. Samen met de functioneel beheerder van de gemeente en de applicatiebeheerder van Lost Lemon hebben we een vertaling gemaakt van het proces MO/BW naar de inrichting van het systeem MensCentraal. Parallel hebben we ook de indicatoren vanuit beleid gekoppeld en uitgewerkt voor de juiste stuurinformatie en zijn de privacyrichtlijnen van zowel de GGD HN als de Gemeente Hoorn toegepast. De inrichting van MensCentraal is uitvoerig getest en aangescherpt samen met het Regionaal Toegangsteam. De datamigratie hebben we samen met de applicatiebeheerders van het huidige- én nieuwe systeem gepland, begeleid en uitgevoerd.

Leontien Joseé (Manager 1.Hoorn): “Door de professionele ondersteuning van Key Groep hebben we op tijd en gedragen door alle betrokkenen de nieuwe inrichting gerealiseerd. De consultants hebben kennis van zaken en bewaken de voortgang nauwkeurig”.  

De overheveling is geslaagd! Na een succesvolle datamigratie naar de Gemeente Hoorn, is het Regionaal Toegangsteam vanaf begin 2023 gestart met werken vanuit het nieuwe proces waarin de taken Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen zijn opgenomen.