Spring naar content
Grip op capaciteitsmanagement bij Alerimus

Grip op capaciteitsmanagement bij Alerimus

Capaciteitsmanagement

Door het volgen van een zorgvuldig proces, medewerkers uitvoerig betrekken en duidelijke communicatie hebben we een eenduidig en gedragen functiehuis opgezet. Mooie resultaten die we samen hebben bereikt bij Alerimus.

Meer cliënten, complexere zorg en minder zorgprofessionals: Capaciteitsmanagement is nu belangrijker dan ooit. De afgelopen periode hebben onze experts Marloes Paaijmans, Wendy Borst en Nicole van Noordenne vanuit Key Groep bij zorgorganisatie Alerimus het project Capaciteitsmanagement mogen leiden.

Op basis van de functies uit het nieuwe functiehuis hebben we een personele norm opgesteld. Een personele norm geeft aan hoeveel formatie (kwantiteit) en van welk deskundigheidsniveau (kwaliteit) bij een bepaalde cliëntenpopulatie nodig is. Deze norm hebben we geformuleerd vanuit de zorgvisie van de organisatie, gebaseerd op de behoefte van de cliënt én op de actualiteit van de personeelsschaarste.

Vervolgens hebben we een formatietool ontwikkeld voor het berekenen van de personele inzet. Een formatietool geeft de mogelijkheid om bij een veranderende cliëntenpopulatie, de inzet van personeel hierop aan te passen. Met behulp van deze tool sluit de inzet van het personeel doorlopend aan bij de begroting.

Meer grip op Capaciteitsmanagement vraagt ook om de juiste sturingsinformatie. We hebben sturingsindicatoren op het gebied van Capaciteitsmanagement met elkaar geformuleerd, vertaald naar een dashboard en onderdeel gemaakt van de PDCA-cyclus. Hierdoor is meer grip en sturing ontstaan op de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod.

Het was een mooie en uitdagende opdracht bij Alerimus, waar we samen mooie resultaten hebben behaald! Wij willen graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het project. Bedankt voor jullie enorme inzet én fijne samenwerking! En natuurlijk bedanken we voor de symbolische tomatenplant, om samen ‘de vruchten te plukken’ van ons succes!