Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

5 stappen voor een succesvolle transformatie naar waardegedreven zorg. Stap 1

Blog/Artikel

We realiseren ons bijna allemaal dat het anders moet in de zorg. Daar schreven we onlangs een whitepaper over. En het kán ook anders. Het punt is alleen: hoe doe je dat? Want de wens om te veranderen is één ding, het daadwerkelijk doen is echt een ander ding. In vijf blogs behandelen we vijf essentiële stappen die je kunt zetten om een succesvolle transformatie door te maken. In deze blog stap 1: inspiratie.

De druk op de zorg in Nederland blijft maar toenemen, in duur en intensiteit. Als we in dit tempo doorgaan, heeft Nederland in 2040 anderhalf keer zo veel mensen in de zorg nodig ten opzichte van nu. En er is nu al een tekort. En zoals eerder gezegd: het moet en kán anders. Maar hoe kom je tot een andere inrichting van zorg, tot passende zorg, zorg die waarde toevoegt voor de patiënt? Welke stappen kan je doorlopen om een succesvolle transformatie naar passende en waardegedreven zorg te maken? Gezien de complexiteit van het Nederlands zorgstelsel, is zo’n omslag niet zomaar gemaakt, het vraagt om een duidelijk doel, een goede strategie en veel uithoudingsvermogen.

Stap 1: inspiratie

Bewustwording

De eerste stap in de transformatie is van frustratie naar inspiratieEsther Langelaan van Key Groep: “Inspiratie begint vaak met frustratie. Veel medewerkers in de zorg zijn gefrustreerd, over de huidige organisatie van de zorg. Een veel genoemd voorbeeld is die van gezinnen met complexe problematiek, waar zo veel verschillende hulpverleners over de vloer komen die allemaal hun eigen stukje zorg leveren. Het gaat soms om meer dan 20 hulpverleners van verschillende organisaties met allemaal aparte financieringsstromen. Daar is zo’n gezin niet bij gebaat én voegt daardoor niet voldoende waarde toe.”

Frustratie

Frustraties herken je vaak als gemopper, gemopper over te weinig tijd, te weinig collega’s, te veel administratie, te veel gedoe als je wil samenwerken ketenpartners. Het gemopper is een uiting van het gevoel dat ‘het systeem’ niet meewerkt. De wens of het hulpverlenershart dat meer toegevoegde zorg wil leveren maar tegengehouden worden door ‘het systeem’. Esther: “Deze plek, de bewustwording van deze frustratie is dé plek om te beginnen. Het is de start van een reis op zoek naar medestanders met dezelfde frustratie. Bij deze reis hoort het stellen van de juiste vragen, vragen gericht op het vinden van die gedeelde frustratie. Elkaar bevragen waar die frustratie vandaan komt, welke zorg er echt nodig is en wie daar echt voor nodig zijn.”

Het draait altijd om kwaliteit van zorg en de frustratie om die niet passend te kunnen bieden. Dat voelt iedereen op zijn/haar eigen manier. Als je die frustraties met elkaar deelt, kan je vervolgens op zoek naar de voorbeelden waar het wél is gelukt.

Van frustratie naar inspiratie

En die voorbeelden zijn er genoeg! Het zoeken naar voorbeelden waar het is gelukt is dé inspiratiebron om je frustratie om te draaien. Een andere inspiratiebron is een inspiratiesessie. In deze sessie kijk je juist naar welke zorg waarde toevoegt en passend is voor een specifieke doelgroep. Met elkaar schets je een vergezicht over de beste passende en meest waardetoevoegende zorg. Alle complexiteit, beperkingen en hobbels laat je even voor wat het is. Esther: “Dromen mag. Dromen creëert ruimte in je hoofd om verder te kijken dan de dagelijkse kaders. Helaas zijn we als mensen eerder geneigd om te kijken naar wat er niet kan, dan naar wat er wel kan. Maar deze transformatie vraagt juist om kijken naar wat er wel kan. Kijken over de team grenzen, over organisatiegrenzen en zelfs over financieringsstroom grenzen heen.”. Dit is complex.

Key Groep helpt bij het vinden van inspiratie

Vanuit Key Groep helpen we zorgorganisaties door inspiratiesessies te faciliteren. Dit hebben we al voor verschillende organisaties gedaan. In deze inspiratiesessies gaan we op zoek naar de gezamenlijke frustratie. We kijken naar inspirerende voorbeelden én waar de mensen zelf inspiratie uithalen. Dat brengen we bij elkaar en er wordt een gezamenlijk beeld gemaakt. Dat beeld is leidend voor de rest van de transformatie naar waardegedreven zorg.

Download het whitepaper!

In de volgende blogs behandelen we de volgende stappen naar een succesvolle transformatie: (2) ontwerpen van een plan, (3) betrekken van stakeholders en financiers, (4) opstellen van het transformatieplan en (5) realisatie inclusief evaluatie en continu verbeteren. Nu al meer weten? Neem gerust contact met Esther Langelaan en Karel Piethaan op voor meer informatie! Of download het whitepaper.