Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Onderwijs en jeugdhulp dichter bij elkaar brengen

Blog/Artikel

Sommige jongeren hebben ondersteuning nodig om naar school te kunnen gaan. Dat kan ondersteuning zijn vanuit het onderwijs, of vanuit de jeugdhulp. De hulp vanuit deze organisaties heeft hetzelfde doel, maar komt vanuit verschillende organisaties en systemen. Dat kan beter, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen. Lonieke Sillekens legt in dit artikel uit hoe.

“Jongeren brengen veel tijd door in het onderwijs, daarmee vindt veel van de ondersteuning op school plaats”, vertelt Lonieke Sillekens. “Vanuit de wet Passend Onderwijs kan ondersteuning worden ingezet. Dit organiseren scholen gezamenlijk vanuit samenwerkingsverbanden.” En dan is er Jeugdhulp, dat sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente ligt. Lonieke: “Hier geldt dat hulp kan worden ingezet als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een jongere individuele begeleiding nodig heeft.

Dubbel hulp

Het gebeurt dus ook dat een jongere hulp vanuit het onderwijs én vanuit jeugdhulp nodig heeft, waarbij school dé plek is waar dit vaak samenkomt. Maar: de twee soorten hulp worden georganiseerd vanuit twee verschillende systemen. Elk werken die vanuit hun eigen expertise, hebben hun een eigen taal en eigen administratie en verantwoording. Ondanks alle goede bedoelingen kan het zijn dat hierdoor de hulp niet altijd goed op elkaar aansluit óf is er sprake van overlap. Oftewel: er liggen kansen om dit te verbeteren.”

De jongere centraal

Het belangrijkste uitgangspunt is om de jongere, de leerling, centraal te stellen. “Daar zijn gelukkig alle professionals het over eens”, zegt Lonieke. “We willen dat de ondersteuning voor de jongere zo goed mogelijk is. Een voorbeeld om de systemen op elkaar aan te laten sluiten is door onderwijs en gemeenten te begeleiden bij het gezamenlijk ontwikkelen van Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen.” Want samenwerking betekent elkaars systemen snappen. In het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaat dit vaak al aardig goed, ziet Lonieke. “Ondersteuning vanuit het onderwijs en jeugdhulp komen daar al vaker samen. Daar zitten nu eenmaal meer jongeren met meer complexe problematiek; zij hebben vaak meer ondersteuning nodig.” 

Arrangement maken

Dankzij de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen kunnen hulpverleners leren elkaars taal te spreken, worden de verschillende systemen verbonden en ontstaat de kans om te innoveren. “Samen kijken we bijvoorbeeld hoe we de financiën en administratie bij elkaar kunnen brengen. En brengen we de mensen bij elkaar om ervoor te zorgen dat een goede samenwerking zo goed mogelijk wordt: dat is onze rol. Uiteindelijk is het doel om de systemen samen te brengen om ook écht voor de jongere samen te werken. Niet twee organisaties die om de beurt bij de jongere langsgaan, maar één geïntegreerde ondersteuning, vanuit een gezamenlijk plan van aanpak. Dat zorgt er ook voor dat beide partijen niet naar elkaar blijven kijken of wijzen, maar dat ze initiatief kunnen nemen en doelgericht te werk gaan. We maken een arrangement zodat discussies over wie, wanneer en wat doet, achterwege kunnen blijven.” 

Tijdelijk

Het doel van het arrangement is om de jongere zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat hij of zij daarna weer zelf onderwijs kan volgen, of in de toekomst minder ondersteuning nodig heeft bij het volgen van onderwijs. Lonieke: “Het kan dus heel goed een tijdelijk arrangement zijn. De professionals kijken voortdurend of de ondersteuning nog nodig is. En zo ja, hoe dat optimaal eruit moet zien voor de leerling. En het allermooiste is dat een onderwijszorgarrangement ook kostenbesparend kan werken. Door de ondersteuning samen te brengen, kun je naar minder uren ondersteuning toe, of je zet één professional voor meerdere leerlingen tegelijk in.” 

Meer weten? Lonieke Sillekens vertelt je graag meer! Neem contact op om te ontdekken hoe de ondersteuning voor de leerlingen op jouw school en binnen jouw gemeente optimaal georganiseerd kan worden!