Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Waarom Value-Based Healthcare zo nodig is

Blog/Artikel

Gepubliceerd: 14 juni 2022

Leestijd: 2 minuten

Auteur: Karel Piethaan

 

Kijk naar de huidige staat van de zorg in Nederland en je kunt er niet omheen: de plafonds zijn bereikt. Financieel gezien bijvoorbeeld: nu al gaat meer dan 10 procent van het BNP naar de zorg, veel meer zorgt voor een disbalans in het nationale huishoudboekje. Maar ook het plafond van de zorgaanbieders is bereikt: de grote zorginstelling halen nog maar een kleine percentage rendement. En dan: als een grote zorginstelling nu bijvoorbeeld 2 procent rendement haalt, hoe ziet dat er over vijf jaar uit? Voor het behoud van dergelijke organisaties is het noodzakelijk om de zorg anders te organiseren. Vanuit ondernemersperspectief is meer nodig dan ooit om iets te veranderen.

 

Wat is de stand van zaken?

Dat kunnen wij hard roepen (en dat doen we ook), maar tegelijkertijd zijn veel zorgorganisaties nog huiverig om de zorg daadwerkelijk anders aan te pakken en in te vullen. Karel Piethaan van de Key Groep: “Het is waar, het proces gaat niet heel snel. Niet zo snel als we zouden willen in ieder geval. Toch zijn inspirerende voorbeelden waar het wél werkt. De Santeon-ziekenhuizen bijvoorbeeld, die een aantal Value Based Health Care-principes ter harte hebben genomen. En met resultaat. Er zijn verschillende ziekenhuizen die in samenwerking met een aantal zorgverzekeraars bezig zijn met het programma ‘Passende Zorg’, waarin ook een aantal principes van Value Based Health Care terugkomen.” In de ouderenzorg en het sociaal domein is de invoering van het zorgsysteem nog missiewerk, maar ook hier is wat beweging zichtbaar.

 

Wat wij doen

Ieder initiatief dat gebaseerd is op een van de principes van Value Based Health Groep, juicht Karel toe. Maar nogmaals: het vraagt lef en doorzettingsvermogen om af te stappen van het bestaande product-denken. “Het blijft een uitdaging om te blijven denken in ‘zorgwaarde’. Value-Based Healthcare is voor ons een visie, daarnaast begeleiden we allerlei trajecten voor strategische verandering in zorgorganisaties. Belangrijk daarbij is om te kijken wat de ‘conditie’ van de organisatie is.

‘In de ouderenzorg en het sociaal domein is de invoering van het zorgsysteem nog missiewerk, maar ook hier is wat beweging zichtbaar.’

Een verandering begint dan ook vaak met een analyse, om uit te vinden waar de uitdaging ligt. En dan dus kijken naar de conditie. Aan ons de taak om de organisatie te helpen om in de best mogelijke conditie te komen. Het gedachtegoed Value-Based Healthcare kan daarbij helpen, maar we draaien graag aan alle mogelijke knoppen om dat voor elkaar te krijgen.

 

Meer weten?

Informeer eens naar wat de Key Groep voor je organisatie kan doen! We delen graag onze visie en staan zeker open voor een goed gesprek.