Spring naar content
''Key Groep ontzorgt. Ze nemen hun verantwoordelijkheid voor het behalen van het gewenste eindresultaat.''

Autorisatiebeheer bij Parnassia Groep

Wet- en regelgeving

Persoonlijke data van patiënten moet persoonlijk blijven en uitsluitend toegankelijk zijn voor de directe zorgprofessionals. Het beheren van deze autorisaties is voor een organisatie als Parnassia Groep, met haar 14.000 medewerkers, geen eenvoudige opgave. Om het beleid en de regels omtrent het autorisatiebeheer verder aan te scherpen heeft Parnassia Groep, Key Groep als adviseur en projectleider gevraagd.

Marc Maessen:

Ik ben blij met de behaalde resultaten, waarmee, ook in de toekomst, autorisatiebeheer hoog op de agenda blijft staan en we te allen tijde de privacy van onze patiënten kunnen waarborgen.’’

Wie mag bij welke informatie en op basis waarvan, dat is de belangrijkste beleidsvraag. Op basis van functie, rol en plaats in de organisatie krijgen medewerkers gericht toegang tot patiëntgegevens of andere kritische gegevens. Key Groep hielp mee het aanscherpen en implementeren van het beleid.

Op gestructureerde wijze zijn alle veranderingen als gevolg van het aangescherpte beleid gecontroleerd doorgevoerd. Bovendien zijn we met de stofkam door de  huidige autorisaties van alle medewerkers gelopen en hebben die waar nodig aangepast. Met veel aandacht voor communicatie is er draagvlak gecreëerd om dit (misschien wat stoffige onderwerp) blijvend onder de aandacht te houden.

Meer weten over het verbeteren én het blijvend onder de aandacht brengen van je autorisatiebeheer? Neem dan contact op met een van onze collega’s!